Köpvillkor

Köp- och leveransvillkor

 

All handel från AZzardo Design Sverige ® följer Svenska regler och lagstiftning.
Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distans- och hemförsäljningslagen. Företag lyder under Köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver. Vidare information om gällande lagar kan ni finna via denna länk: http://www.konsumentverket.se

Priser
Våra priser visas inklusive 25% moms.

Copyright för text och bildmaterial
Alla texter och bilder är Copyright © skyddade enligt lagen om upphovsrätt (1960:729 §1). Material från AZzardo Design Sveriges websida får ej kopieras utan vår tillåtelse.

Leveranser
Det är kundens/köparens ansvar att se till att den leveransadress som angivits vid beställning är korrekt. Det är också kundens/köparens ansvar att hämta ut beställda produkter i tid, samt se till att vara anträffbar vid hemleverans. Ej uthämtade leveranser returneras normalt efter 10-20 dagar, beroende på vilket fraktbolag som utför leveransen.
Vid returnerade leveranser på grund av att de ej hämtats ut eller ej kunnat levereras måste kunden ta kontakt med oss inom 30 dagar för att få sin leverans skickad på nytt. Nya kostnader kommer då att debiteras kunden för nytt utskick samt de kostnader returfrakten medfört.
Vi förbehåller oss rätten att avbryta köp. Inbetalt belopp kommer då omedelbart återbetalas till kunden/köparen.

Leveranstider
Inkomna beställningar behandlas samma dag eller nästkommande vardag. Finns varorna i AZzardo Design Sveriges lager är leveranstiden normalt 1-3 arbetsdagar. Måste varor tas hem från AZzardo Design’s huvudlager tar leveransen cirka 5-15 arbetsdagar. Om leveranstiden beräknas bli längre än 15 arbetsdagar kontaktar vi kunden.

Garantier
Normalt ges två års funktionsgaranti men för flertalet av våra LED-belysningar ges fem års garanti. Garantin gäller vid fabrikationsfel och täcker inte andra fel eller för skador som orsakats av användning eller vid frakt. Garantin täcker inte skador som orsakats till följd av annan trasig del eller komponent. Fel som täcks av garantin ska meddelas till vår kundservice så snart de upptäcks.

Reklamationer
Konsumentköplagen föreskriver tre års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Kunden ansvarar för att de returnerade varorna skickas på ändamålsenligt sätt och är förpackade så att de är skyddade mot fraktskador. Reklamationer måste återsändas till oss som Företagspaket. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället. Påträffade fel på varor ska meddelas till vår kundservice så snart de upptäckts.

Returer
Kunden ansvarar för att den returnerade varan skickas på ändamålsenligt sätt och är förpackad så att den är skyddad mot fraktskador. Kunden ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Returer gällande garanti, eller reklamation, där fel ej kan påvisas, pga otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, t ex pga ovarsamt eller felaktigt handhavande kommer att återsändas till kunden och en avgift på 360:- exkl. moms (450:- inkl. moms) kommer att utgå för att täcka AZzardo Design Sverige’s omkostnader. Kostnaden för frakter tillkommer enligt gällande fraktpriser. Reklamationer och returer skickas till oss som Företagspaket. Försändelser som måste hämtas ut (postpaket/stort brev) eller försändelser skickade mot postförskott kommer att lämnas utan åtgärd. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt produkt med likvärdig eller bättre i de fall identisk produkt inte finns. Påträffade fel på produkter ska meddelas till oss senast en dag efter mottagandet. Kontakta oss innan ni skickar tillbaka varan. Inga returer av demo/visnings exemplar godkänns om inget annat anges eller har överenskommits.

Ångerrätt
Vi ger privatpersoner 30 dagars ångerrätt på alla våra produkter. Produkten samt emballage ska återsändas i oförändrat skick från att den levererades till kund och den får inte ha använts mer än nödvändigt om ångerrätten ska gälla.
Returer skickar du som privatperson snabbast till oss som företagspaket. Du som kund står för kostnaden för returfrakt. Innan du returnerar en vara måste du först kontakta vår kundservice via telefon eller email.
Vi återbetalar endast kostnaden för produkterna och inte fraktkostnaden.

Ändringar i våra köpvillkor
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra köpvillkor.

Skadade försändelser
Om en produkt/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till leverantören, normalt på utlämningsstället vid uthämtning. Vid utvändigt synliga skador skall detta anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom en dag (1 dagar) från mottagandet till fraktbolaget. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten hos fraktbolaget på produkten, då det inte i efterhand kan bevisas hur skadan uppstått. Kopia på fraktbolagets skriftliga reklamation mailas till oss från kontaktsidan, varpå vi normalt skickar en ny produkt till kunden.
Vi tar inget ansvar för försvunna paket utan hänvisar till fraktbolagens kundtjänster.

Åldersgräns
För att få handla via azzardodesign.se måste du vara över 18 år eller ha målsmans medgivande.

Beställning
Beställningar sker endast via vår webbutik azzardodesign.se. Order via telefon, mail eller fax accepteras endast i särskilda fall. Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd och detta före köp genomförs. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för AZzardo Design Sverige ® polisanmäls.

Betalningssätt
Betalning kan erläggas antingen kontant eller med kreditkort vid avhämtning, förskottsbetalning till bankgiro, kreditkort, bankbetalning eller faktura genom Svea Webpay. Fraktavgift tillkommer på samtliga beställningar förutom vid avhämtning. Observera att frakten är på kundens egen risk och AZzardo Design Sverige ® inte ersätter vid skada. Ta direkt kontakt med fraktbolaget om en försändelse är skadad. Order vilken redan är fakturerad kan inte i efterhand omfaktureras i annat namn oavsett om det gäller privatperson eller företag. Vi är måna om din säkerhet. Vi hanterar inte någon kontokortsinformation, utan själva betalningen sker hos våra affärspartners som skyddar dig med höggradiga och säkra krypterade anslutningar.

Sekretess

Amazing LED Design Sweden (www.amazingleddesign.se) följer gällande lagar och regler angående integritet och skyddar dina personuppgifter från åtkomst från obehöriga.
Genom att använda vår hemsida accepterar du de villkor som presenteras här nedan.
Personlig information:

Den information våra besökare anger på azzardodesign.se, såsom namn, adress och telefonnummer kommer att sparas för att förenkla för återkommande kunder. Vi försäkrar att information som angivits sparas på ett säkert sätt och aldrig kommer att lämnas ut till tredjepart. Informationen är endast åtkomlig för våra medarbetare och finns sparad på säkra och krypterade servrar hos vår leverantör Loopia.

Våra kunder kan när som helst be att få sina konton raderade, genom att skicka ett email från vår kontaktsida.

Information som ges i samband med köp kommer att sparas tillsvidare. Du kan be oss ta bort informationen först efter att det inte finns laglig grund för oss att behålla informationen.

I de fall beställningar ska skickas iväg kommer vi att behöva dela med oss av din adress och kontaktuppgifter till transportbolaget som ska utföra leveransen.
Samma sak gäller i vissa fall när beställningar skickas direkt från vår leverantör direkt till dig som kund. Då kommer dina kontaktuppgifter att lämnas till leverantören.

Den emailadress som våra kunder anger när de registrerar sig kommer vi aldrig någonsin dela med oss av till tredjepart.
Emailadressen kan vid vissa tillfällen användas för att skicka ut information gällande medlemskap eller information gällande AZzardo Design Sverige.

När du befinner dig på azzardodesign.se är du skyddad bakom ett krypterat SSL-certifikat, vilket gör att obehöriga inte kan ta del av information om dig.
Säkra betalningar sker hos Svea Webpay som även dom använder sig av krypterade och säkra anslutningar.

Informationsfelaktigheter
Vi reserverar oss för tryckfel samt felaktigheter i våra informationstexter och produktspecifikationer. Vid missnöje på grund av felaktigheter har kunden alltid rätt att utnyttja sin ångerrätt.

Frågor gällande detta avtal
Om du har frågor gällande våra köpvillkor är du välkommen att kontakta oss på kundservice(@)azzardodesign.se.

Tvist
Vid tvist följer vi normalt ARNs (Allmänna Reklamationsnämndens) rekommendationer. Större tvister kan komma att avgöras i domstol.